Regulamin

§1. Postanowienia ogólne


 • Niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem, określa warunki korzystania z Katalogu stron internetowych Best-Katalog.pl prowadzony przez podmiot działający w pionie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości z siedzibą zarejestrowaną przy ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa KRS: 0000199402, NIP: 5242495143 identyfikujący się pod marką Pozycjonusz.

 • Regulamin opracowano, przyjęto i udostępniono Użytkownikom na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z póŸn. zm.), zwanej dalej Ustawą.

 • Regulamin dostępny jest na stronie Best-Katalog.pl pod adresem http://www.best-katalog.pl/info/useCondition


§2. Definicje


 • Użytkownik - osoba korzystająca z Katalogu w celu dodania Serwisu do Katalogu

 • Redaktorzy – zespół prowadzący i moderujący Best-Katalog.pl

 • Katalog – serwis internetowy pod domeną Best-Katalog.pl

 • Serwis – strona internetowa zgłoszona do dodania do Katalogu

 • Kod Aktywujący – dostarczany odpłatnie użytkownikowi kod w wiadomości SMS bądźŸ w przypadku przelewu w wiadomości e-mail, umożliwiający zgłoszenie Serwisu do w Katalogu.


§3. Zgłoszenie strony do katalogu


 • Każdy użytkownik może zgłosić Serwis poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod adresem http://www.best-katalog.pl/webmaster-submit-website-free.html, akceptację Regulaminu oraz podanie Kodu Aktywującego.

 • Kod Aktywujący otrzymywany jest w wiadomości zwrotnej SMS bądŸ w przypadku przelewu w wiadomości e-mail. Należy wysłać SMS o treści AP.KATBEST na nr 73068 (koszt 3zł netto/3,69zł brutto) bądŸ wykonać przelew (koszt 2zł netto/2,46zł brutto) za pośrednictwem linku do serwisu płatności DotPay umieszczonego w formularzu.

 • Każdy Serwis może zostać dodany tylko raz do Katalogu.

 • Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastową publikację Serwisu w Katalogu po spełnieniu przez niego wymagań z ustępu 1. Każde zgłoszenie jest moderowane przez Redaktorów.

 • Serwis zostanie dodany w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia, do Katalogu jeżeli spełnia następujące warunki:

  • Adres domeny internetowej Serwisu jest prawidłowy i jego treść wyświetla się prawidłowo po wpisaniu go w przeglądarce.

  • Kategoria w której został zgłoszony Serwis jest zgodna z treścią Serwisu.

  • Tytuł, Opis oraz Słowa kluczowe podane w forumalrzu zgłoszeniowym są zgodne z treścią Serwisu. Opis musi zawierać minimum 300 a maksimum 1000 znaków, nie może być zlepkiem słów po przecinku i musi opisywać zawartość danej strony. • Zabronione jest dodawanie do Katalogu, Serwisów

  • erotycznych.

  • w budowie.

  • łamiących polskie prawo.

  • dotyczących hazardu, zakładów bukmacherskich, zarabiania za pomocą surfbar, getpaid, klikania w e-mail i tym podobnych.

  • niemających żadnej wartości, szczególnie serwisów z kilkoma artykułami na darmowej templatce z popularnego CMS'a ze słowem kluczowym w domenie!

  • propagujących nienawiść i przemoc.

  • w których przeważają reklamy nad treścią.

  • zawierających wirusy, trojany lub szkodliwe oprogramowanie.

  • stworzonych wyłącznie w celu manipulowania pozycjami stron w wyszukiwarkach.

  • będących podstronami serwisu głównego.

  • umieszczonych na darmowych serwerach hostingowych lub na bezpłatnych aliasach chyba że wyróżnia je wyjątkowo użyteczna treść.

  • Umożliwiających oglądanie różnego rodzaju mediów naruszających prawa autorskie osób trzecich np witryny z filmami online, wyszukiwarki mp3.

  • będących subdomenami Serwisów, chyba że prezentują one odrebną, ciekawą treść lub tematykę. • Serwisy nie spełniające wymagań z $4 punkt 5. oraz Serwisy zawierające treści bądŸ linkujące do treści wymienionych w punkcie $4 punkt 6. będą odrzucane przez Redaktorów.

 • Serwisy w Katalogu które zawierają treści wymienione w punkcie $4 punkt 6. bądŸ linkujące do nich, będą usuwane z Katalogu przez Redaktorów.

 • W przypadkach o których mowa w punktach $4 punkt 7. oraz $4 punkt 8. opłata za SMS wysłany pod numer 73068, bądŸ przelew nie podlega zwrotowi.


§4. Zarządzanie Serwisem dodanym do Katalogu


§5. Postanowienia końcowe


 • Każde zgłoszenie Serwisu do Katalogu przez Użytkownika poprzedzone jest akceptacją Regulaminu.

 • Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji od Best-Katalog.pl, w tym materiałów reklamowych oraz informacji handlowych, na adres poczty elektronicznej podany przy zgłaszaniu Serwisu do Katalogu.

 • Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym na potrzeby realizacji świadczenia przez Best-Katalog.pl. Zgodnie z stawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póŸn. zm.). Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Odwołanie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z usunięciem Serwisu z Katalogu przez Redaktorów.

 • Zgłaszanie reklamacji przez Użytkowników, a także zapytań, uwag i sugestii dotyczących Katalogu, następuje za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie http://www.best-katalog.pl/contact.html Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Redaktorów niezwłocznie po ich zgłoszeniu, nie póŸniej niż w terminie czternastu (14) dni od ich zgłoszenia.

 • Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 Stycznia 2012 roku.


Redaktorzy Katalogu Best-Katalog.pl
 
Powered by Arfooo directory © 2008 - 2010    Generated in 0.020 Queries: 0   
Integration graphique by Agenda des ventes privees   Themes Arfooo 2.0.1
wizytowkifirm.pl
znakomiteoferty.pl
tekafirm.pl
mojefirmy.pl
zakupowiczka.pl
gieldafachowcow.pl
dlafirmy.biz
firmaenter.pl
sklep24.info.pl
extrabiznes.pl
fachowefirmy.pl
budowlani.edu.pl